Βίντεο πανηγύρεως 2015

1η Δεκεμβρίου 2015, μέγας άρχιερατικὸς ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ μακαριωτάτου ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου

2α Δεκεμβρίου 2015, πανηγυρικὸς ἀρχιερατικὸς ὄρθρος καὶ θεία λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος

ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

«Ὁ ἅγιος Πορφύριος εἶναι ὁ προστάτης μας. Εἶναι ὁ Ἅγιος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας», τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀπὸ τὸ ἱερὸ ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος - Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Μήλεσι Ἀττικῆς, ὅπου χοροστάτησε στὸν ἑσπερινὸ μὲ ἀφορμὴ τὴν κυριώνυμο ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου(2 Δεκεμβρίου).

Συγχοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Παρέστησαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Βολιώτης, κληρικοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ Μητροπόλεων, ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὴν τοπικὴ κοινωνία, καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορες περιοχές.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τονίζοντας ὅτι «δικαιούμαστε νὰ τὸν λέμε τὸν δικό μας Ἅγιο, γιατὶ ἔζησε στὴν περιοχή μας. Ἀνήκει στοὺς Ἁγίους της ἐποχῆς μας. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἢ ὅπως συνηθίζαμε νὰ τὸν λέμε, ὁ παππούλης, ὁ πατὴρ Πορφύριος. Πολλοὶ τὸν θυμοῦνται νὰ ὑποδεικνύει πῶς θὰ συνεχιστοῦν τὰ ἔργα του».

Ἐπεσήμανε, ὅτι ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀκολουθοῦσε τὴν διαδρομὴ τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀναφέρθηκε στὴ σχέση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου μὲ τὸν Χριστὸ λέγοντας πὼς «ὁ π. Πορφύριος ζεῖ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸν π. Πορφύριο. Αὐτὴ ἡ σχέση, ὅποιος μπορεῖ νὰ τὴν πετύχει,» εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «ἀλλάζει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν μεταμορφώνει. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται χαρισματοῦχος καὶ σοφός. Ὑπάρχουν δύο εἰδῶν σοφίες, ἡ κοσμική, δηλαδὴ ἡ ἀνθρώπινη, ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μαθαίνουμε στὴν γειτονιά, στὸ περιβάλλον, στὸ σχολεῖο καὶ ἡ ἄνωθεν Σοφία, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐκεῖ ποὺ συναντῶνται τὰ δύο εἴδη σοφίας δημιουργεῖται ὁ χαρισματικὸς ἄνθρωπος. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος μαθαίνει νὰ ζεῖ ἐκκλησιολογικά. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ὁ ἕνας ἀγωνίζεται καὶ προσεύχεται γιὰ τὸν ἄλλο. Αἰσθανόμαστε ὅλοι ἀδέλφια. Καὶ αὐτὸ μᾶς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἀναγεννιόμαστε, νὰ γινόμαστε καινούργιοι καὶ ὅταν πέφτουμε νὰ σηκωνόμαστε πάλι. Ὁ Κύριος μας εἶπε «ἐλᾶτε κοντά μου. Ὅσοι εἶστε κουρασμένοι καὶ φορτωμένοι, ἐγὼ ἔχω τὴ δύναμη νὰ σᾶς κάνω καθαρότερους ἀπὸ τὸ φῶς».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς ὁμιλίας του ὑπογράμμισε πὼς «βλέπουμε τὰ χέρια τοῦ Ἁγίου νὰ δείχνουν πρὸς δύο κατευθύνσεις. Τὸ ἕνα ἔδειχνε τὸ δρόμο πρὸς τὸν Χριστό, ἐνῶ τὸ ἄλλο χάιδευε τὸ κεφάλι αὐτοῦ ποὺ ζητοῦσε βοήθεια. Ὁ Ἅγιος ἔδειχνε τὸν Χριστὸ σὰν μέσο νὰ πατήσει καὶ νὰ σηκωθεῖ αὐτὸς ποὺ ἔχει τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἄλλο χέρι ἔδειχνε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Ἔκανε πράξη τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Θεὸ μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη καὶ τὸν συνάνθρωπο σὰν τὸν ἑαυτό μας».

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερε, ἐπίσης, πὼς «ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶχε πάντα ὡς στόχο νὰ μᾶς ξεκουράσει, νὰ μᾶς ὁδηγήσει κοντὰ στὸν Θεό, νὰ μᾶς ἀναπαύσει. Ἀγαποῦσε τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀγαποῦσε καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία μας τὸν τίμησε· τὸν ἀνακήρυξε Ἅγιο. Εἶναι γιὰ μᾶς ὁ Πατέρας μας. Ὁ προστάτης τῆς περιοχῆς μας. Εἶναι ὁ Ἅγιος της Ἀρχιεπισκοπῆς μας, γιατὶ μὲ τὴ σύνεση καὶ τὴ σοφία ποὺ τὸν διέκρινε, εἶπε ὅτι αὐτὸς ὁ χῶρος, ὅ,τι καὶ νὰ γίνει ἀνήκει στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θὰ ἔχει τὸν πρῶτο λόγο. Εἴμαστε, ὅμως, συνεργάτες, ὁ λαός, ἡ ἡγουμένη καὶ οἱ καλόγριες, οἱ πατέρες ποὺ εἴμαστε ἐδῶ. Ὅλοι ἔχουμε αὐτὸν τὸν σκοπό, νὰ ἀκολουθήσουμε τὶς ἐντολές, τὶς ὁδηγίες τοῦ πατρός, τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, ὥστε αὐτὸς ὁ χῶρος, ὅπως εἶναι ἢ ὅπως θὰ γίνει, νὰ εἶναι χῶρος ποὺ θὰ ἀναπαύει».

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 701
Κειμενοθήκη: 2.319
Εἰκονοθήκη: 36.556
Ἠχοθήκη: 3.214
καταφορτώσεις: 499.389
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.053.914
Τελευταία ἐνημέρωσις:
12 Νοε 2019, 22:45:00