Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf
Προσετέθη δὲ καὶ ἅπασα ἡ ἀναλυτικὴ διάταξις τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ κι ἐδῶ.
Ἐλευθέρα νεοελληνικὴ ἀπόδοσις εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς ἐδῶ.
Γιὰ τὸ 2013 (ἡμέρα Κυριακή), ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 715
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 506.659
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.085.886
Τελευταία ἐνημέρωσις:
09 Δεκ 2019, 22:59:48