Συντεταγμένες φυλλάδες ἔτους 2012

(Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & ἀναγνώσματα Λειτουργίας)

Ἰανουάριος

01-01-2012. Κυριακή. Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ, Μνήμη Μεγάλου Βασιλείου. doc

06-01-2012. Ἅγια Θεοφάνεια. doc

08-01-2012. Κυριακὴ Μετὰ τὰ Φῶτα. doc

15-01-2012. Κυριακὴ ΚΘ´ (ΙΒ´ Λουκᾶ). doc

22-01-2012. Κυριακὴ ΙΕ´ Λουκᾶ. doc

29-01-2012. Κυριακὴ ΙΖ´ Ματθαίου (Χαναναίας). doc

Φεβρουάριος

05-02-2012. Κυριακὴ ΙϚ´ Λουκᾶ (Τελώνου & Φαρισαίου). doc

12-02-2012. Κυριακὴ ΙΖ´ Λουκᾶ (Ἀσώτου). doc

19-02-2012. Κυριακὴ Ἀπόκρεω (& Ἁγίας Φιλοθέης). doc doc+Φιλοθέη

25-02-2012. Σάββατον πρὸ Κυριακῆς Τυρινῆς. doc

26-02-2012. Κυριακὴ Τυρινῆς. doc

Μάρτιος

04-03-2012. Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν. doc

11-03-2012. Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν. doc

18-03-2012. Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν. doc

25-03-2012. Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν. Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου. doc

Ἀπρίλιος

01-04-2012. Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν. doc

08-04-2012. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. doc

15-04-2012. Κυριακὴ Πάσχα. doc doc+Ἀγάπη

22-04-2012. Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. doc

29-04-2012. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων. doc

Μάϊος

06-05-2012. Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου. doc

13-05-2012. Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος. doc

20-05-2012. Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ. doc

27-05-2012. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων. doc

Ἰούνιος

03-06-2012. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. doc

10-06-2012. Κυριακὴ Α´ Ματθαίου (Ἁγίων Πάντων). doc

17-06-2012. Κυριακὴ Β´ Ματθαίου. doc

24-06-2012. Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου. doc

Ἰούλιος

01-07-2012. Κυριακὴ Δ´ Ματθαίου. doc

08-07-2012. Κυριακὴ Ε´ Ματθαίου. doc

15-07-2012. Κυριακὴ Ϛ´ Ματθαίου. Ἁγίων Πατέρων. doc

22-07-2012. Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου. doc doc+Ἑσπερινός

29-07-2012. Κυριακὴ Η´ Ματθαίου. doc

Αὔγουστος

05-08-2012. Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου. doc

12-08-2012. Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου. doc

19-08-2012. Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου. doc

26-08-2012. Κυριακὴ ΙΒ´ Ματθαίου. doc

Σεπτέμβριος

02-09-2012. Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου. doc

09-09-2012. Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως. doc

16-09-2012. Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν. doc

23-09-2012. Κυριακὴ ΙϚ´ (Α´ Λουκᾶ). doc

30-09-2012. Κυριακὴ ΙΖ´ (Β´ Λουκᾶ). doc

Ὀκτώβριος

07-10-2012. Κυριακὴ ΙΗ´ (Γ´ Λουκᾶ). doc

14-10-2012. Κυριακὴ ΙΘ´ (Δ´ Λουκᾶ). doc

21-10-2012. Κυριακὴ Κ´ (Ϛ´ Λουκᾶ). doc

28-10-2012. Κυριακὴ ΚΑ´ (Ζ´ Λουκᾶ). doc

Νοέμβριος

04-11-2012. Κυριακὴ ΚΒ´ (Ε´ Λουκᾶ). doc

11-11-2012. Κυριακὴ ΚΓ´ (Η´ Λουκᾶ). doc

18-11-2012. Κυριακὴ ΚΔ´ (Θ´ Λουκᾶ). doc

25-11-2012. Κυριακὴ ΚΕ´ (ΙΓ´ Λουκᾶ). doc

Δεκέμβριος

02-12-2012. Κυριακὴ ΚϚ´ (ΙΔ´ Λουκᾶ). doc

09-12-2012. Κυριακὴ ΚΖ´ (Ι´ Λουκᾶ). doc

16-12-2012. Κυριακὴ ΚΘ´ (ΙΑ´ Λουκᾶ). doc

23-12-2012. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. doc

30-12-2012. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. doc

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 715
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 506.661
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.085.907
Τελευταία ἐνημέρωσις:
09 Δεκ 2019, 22:59:48