Συντεταγμένες φυλλάδες ἔτους 2011

(Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & ἀναγνώσματα Λειτουργίας)

Ἰανουάριος

02-01-2011. Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων. doc

09-01-2011. Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα. doc

16-01-2011. Κυριακὴ ΙΒ´ Λουκᾶ. doc

23-01-2011. Κυριακὴ ΙΔ´ Λουκᾶ. doc

30-01-2011. Κυριακή. Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. doc

Φεβρουάριος

06-02-2011. Κυριακὴ ΙΖ´ Ματθαίου. doc

13-02-2011. Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. doc

20-02-2011. Κυριακὴ Ἀσώτου. doc

27-02-2011. Κυριακὴ Ἀπόκρεω. doc

Μάρτιος

05-03-2011. Σάββατον πρὸ Τυρινῆς. doc

06-03-2011. Κυριακὴ Τυρινῆς. doc

13-03-2011. Κυριακὴ Α´ Νηστειῶν. doc

20-03-2011. Κυριακὴ Β´ Νηστειῶν. doc

27-03-2011. Κυριακὴ Γ´ Νηστειῶν. doc

Ἀπρίλιος

03-04-2011. Κυριακὴ Δ´ Νηστειῶν. doc

10-04-2011. Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν. doc

17-04-2011. Κυριακὴ τῶν Βαΐων. doc

24-04-2011. Κυριακὴ Πάσχα. doc

Μάϊος

01-05-2011. Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ. doc

08-05-2011. Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων. doc

15-05-2011. Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου. doc

22-05-2011. Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος. doc

29-05-2011. Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ. doc

Ἰούνιος

02-06-2011. Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως. doc doc-Ἑσπερινός

05-06-2011. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων. doc doc-Ἑσπερινός

12-06-2011. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. doc

14-06-2011. Προφήτου Ἐλισσαίου. doc

19-06-2011. Κυριακὴ Α´ Ματθαίου. Τῶν Ἁγίων Πάντων. doc

26-06-2011. Κυριακὴ Β´ Ματθαίου. doc

Ἰούλιος

03-07-2011. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Ὑπεραγίας Θεοτόκου. doc

03-07-2011. Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου. doc

10-07-2011. Κυριακὴ Δ´ Ματθαίου. doc

17-07-2011. Κυριακὴ Ε´ Ματθαίου. doc

24-07-2011. Κυριακὴ Ϛ´ Ματθαίου. doc

31-07-2011. Κυριακὴ Ζ´ Ματθαίου. doc

Αὔγουστος

07-08-2011. Κυριακὴ Η´ Ματθαίου. doc

14-08-2011. Κυριακὴ Θ´ Ματθαίου. doc

21-08-2011. Κυριακὴ Ι´ Ματθαίου. doc

28-08-2011. Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου. doc

Σεπτέμβριος

04-09-2011. Κυριακὴ ΙΒ´ Ματθαίου. doc

11-09-2011. Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως. doc

18-09-2011. Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν. doc

25-09-2011. Κυριακὴ ΙΕ´ (Α´ Λουκᾶ). doc

Ὀκτώβριος

02-10-2011. Κυριακὴ ΙϚ´ (Β´ Λουκᾶ). doc

09-10-2011. Κυριακὴ ΙΖ´ (Γ´ Λουκᾶ). doc

16-10-2011. Κυριακὴ ΙΗ´ (Δ´ Λουκᾶ). doc

23-10-2011. Κυριακὴ ΙΘ´ (Ϛ´ Λουκᾶ). doc

30-10-2011. Κυριακὴ Κ´ (Ε´ Λουκᾶ). doc

Νοέμβριος

06-11-2011. Κυριακὴ ΚΑ´ (Ζ´ Λουκᾶ). doc

13-11-2011. Κυριακὴ ΚΒ´ (Η´ Λουκᾶ). doc

20-11-2011. Κυριακὴ ΚΓ´ (Θ´ Λουκᾶ). doc

27-11-2011. Κυριακὴ ΚΔ´ (ΙΓ´ Λουκᾶ). doc

Δεκέμβριος

04-12-2011. Κυριακὴ ΚΕ´ (Ι´ Λουκᾶ). doc

11-12-2011. Κυριακὴ Προπατόρων (ΙΑ´ Λουκᾶ). doc

18-12-2011. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. doc

25-12-2011. Κυριακή. Χριστούγεννα. doc

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 715
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 506.659
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.085.887
Τελευταία ἐνημέρωσις:
09 Δεκ 2019, 22:59:48