Συντεταγμένες φυλλάδες ἔτους 2010

(Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια & ἀναγνώσματα Λειτουργίας)

Ὀκτώβριος

3 Ὀκτωβρίου 2010. Κυριακὴ Β´ Λουκᾶ. doc

10 Ὀκτωβρίου 2010. Κυριακὴ Γ´ Λουκᾶ. doc

17 Ὀκτωβρίου 2010. Κυριακὴ Δ´ Λουκᾶ. doc

24 Ὀκτωβρίου 2010. Κυριακὴ Ϛ´ Λουκᾶ. doc

31 Ὀκτωβρίου 2010. Κυριακὴ Ε´ Λουκᾶ. doc

Νοέμβριος

7 Νοεμβρίου 2010. Κυριακὴ Ζ´ Λουκᾶ. doc

14 Νοεμβρίου 2010. Κυριακὴ Η´ Λουκᾶ. doc

21 Νοεμβρίου 2010. Κυριακή. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. doc

28 Νοεμβρίου 2010. Κυριακὴ ΙΓ´ Λουκᾶ. doc

Δεκέμβριος

5 Δεκεμβρίου 2010. Κυριακὴ Ι´ Λουκᾶ. doc

12 Δεκεμβρίου 2010. Κυριακὴ ΙΑ´ Λουκᾶ. Τῶν Προπατόρων. doc

19 Δεκεμβρίου 2010. Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. doc

26 Δεκεμβρίου 2010. Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. doc

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 715
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 506.661
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.085.910
Τελευταία ἐνημέρωσις:
09 Δεκ 2019, 22:59:48