Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(μεταβάλλονται καθίσματα, στιχηρὰ αἴνων, ἀπόστιχα ἤχου· ἐκ τοῦ
μηναίου κανὼν & συναξάριον). Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 765
Κειμενοθήκη: 2.413
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 548.702
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.241.324
Τελευταία ἐνημέρωσις:
28 Μαρ 2020, 23:00:00