Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν μηνολογίου, τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος & ἑορτῶν)
Μουσικὴ φυλλάδα (ἦχος β´, ἄνευ ἑορτῆς) ἑσπερινοῦ, ὄρθρου-λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 765
Κειμενοθήκη: 2.413
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 546.058
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.240.219
Τελευταία ἐνημέρωσις:
28 Μαρ 2020, 23:00:00