Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
Φυλλάδα μουσικὴ ἑσπερινοῦ, ὄρθρου-λειτουργίας. Ἕτερον ἐδῶ & ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ.
Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ὑμνολογικὰ κείμενον & ἠχογραφήματα ἐδῶ. Διάφορα μουσικὰ Τριῳδίου ἐδῶ.
Ἕτερα σχετικὰ τοῦ Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐπιπλέον κείμενα: Α, Β, Γ & Δ καὶ ταινίαι Α, Β, Γ & Δ.

«Θεέ μου, συγ­χώ­ρε­σέ μας τοὺς ἁ­μαρ­τω­λούς,
ποὺ μή­τε Φα­ρι­σαῖ­οι σω­στοί, μή­τε Τε­λῶ­νες εἴ­μα­στε,
μὰ ἕ­να μεῖ­γμα ἀ­νί­ε­ρο κι ἀπ᾿ τὰ δυό». (Κ.Χ.)

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 765
Κειμενοθήκη: 2.413
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 546.035
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.240.046
Τελευταία ἐνημέρωσις:
28 Μαρ 2020, 23:00:00