Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις σταθερὰ πλὴν Κυριακῆς, προκ. ἑσπερινοῦ & τυχούσης ἑορτῆς τριῳδίου)
Μουσικὰ κείμενα μ.ἑσπερινοῦ, Μ.ἑσπερινοῦ, ἐκλογῆς, αἴνων, παρακλήσεως.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 749
Κειμενοθήκη: 2.404
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 536.058
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.192.286
Τελευταία ἐνημέρωσις:
26 Φεβ 2020, 23:00:00