Ἀκολουθία μεσονυκτικοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(Διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς & Δευτέρας, ὅτε τελεῖται λειτουργία Μεγ.Βασ.)
Φυλλάδες μὲ μουσικὰ κείμενα ὄρθρου, λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

Μήνυμα Χριστουγέννων 2019 Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.Ἱερωνύμου ἐδῶ.