Ἀκολουθία μεσονυκτικοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(Διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς & Δευτέρας, ὅτε τελεῖται λειτουργία Μεγ.Βασ.)
Φυλλάδες μὲ μουσικὰ κείμενα ὄρθρου, λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

Μήνυμα Χριστουγέννων 2019 Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.Ἱερωνύμου ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 749
Κειμενοθήκη: 2.404
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 536.054
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.192.231
Τελευταία ἐνημέρωσις:
26 Φεβ 2020, 23:00:00