Ἀκολουθία μικρᾶς παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.
Φυλλάδα μὲ μουσικά μ.παρακλήσεως: μικραγιαννατίτικα & σιμωνοπετρίτικα.

Ἀκολουθία μεγάλης παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.
Φυλλάδα μὲ μουσικὰ Μ.παρακλήσεως ἐδῶ. Ἐξαποστειλάρια ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 715
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 506.660
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.085.898
Τελευταία ἐνημέρωσις:
09 Δεκ 2019, 22:59:48