Ἀκολουθία μικρᾶς παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.
Φυλλάδα μὲ μουσικά μ.παρακλήσεως: μικραγιαννατίτικα & σιμωνοπετρίτικα.

Ἀκολουθία μεγάλης παρακλήσεως εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον doc & pdf.
Φυλλάδα μὲ μουσικὰ Μ.παρακλήσεως ἐδῶ. Ἐξαποστειλάρια ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 675
Κειμενοθήκη: 2.238
Εἰκονοθήκη: 36.473
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 483.424
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.970.957
Τελευταία ἐνημέρωσις:
22 Αυγ 2019, 00:00:00