Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ γονυκλισίας, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα
Λειτουργίας doc & pdf. (σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα: α) ἑσπερινὸς γονυκλισίας ἐδῶ.
β) ὄρθρος, θεία λειτουργία ἐδῶ. Ἕτερον ἐδῶ & ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 699
Κειμενοθήκη: 2.319
Εἰκονοθήκη: 36.556
Ἠχοθήκη: 3.214
καταφορτώσεις: 498.965
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.052.339
Τελευταία ἐνημέρωσις:
11 Νοε 2019, 23:04:16