Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ γονυκλισίας, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα
Λειτουργίας doc & pdf. (σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα: α) ἑσπερινὸς γονυκλισίας ἐδῶ.
β) ὄρθρος, θεία λειτουργία ἐδῶ. Ἕτερον ἐδῶ & ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 661
Κειμενοθήκη: 2.217
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 478.522
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.925.891
Τελευταία ἐνημέρωσις:
17 Ιολ 2019, 00:00:00