Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf
(σταθερὰ διάταξις πλὴν συναξαρίου μηναίου)
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ. Ἕτερον ἐδῶ & ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ Πεντηκοσταρίου ἐδῶ. Κανόνες Συνόδων ἐδῶ.
*
Κείμενα περὶ τῆς Πεντηκοστῆς ἐκ τοῦ ἱστοχώρου www.nektarios.gr:
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ - Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς (νεοελλ.)
Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου - Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Leonid Ouspensky - Ἡ εἰκόνα στὸ φῶς τῆς ὀρθόδ. ἑρμηνείας (Πεντηκοστή)
Καλλίστου Γουέαρ ἐπισκ. Διοκλείας - Εἰς τὴν Πεντηκοστήν (ἀπόσπασμα)
Ἀμβρoσίου Ἱερομονάχου Λαυριώτου - Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν Πεντηκοστήν

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 699
Κειμενοθήκη: 2.319
Εἰκονοθήκη: 36.556
Ἠχοθήκη: 3.214
καταφορτώσεις: 498.965
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.052.334
Τελευταία ἐνημέρωσις:
11 Νοε 2019, 23:04:16