Ἀκολουθίαι ὄρθρου, ὡρῶν, ἑσπερινοῦ, θ.λειτουργίας, ἀποδείπνου doc & pdf.
(σταθερὰ πλὴν συναξαρίου μηναίου).
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικά: ὄρθρος, ἑσπερινὸς & λειτουργία.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ καὶ ἐδῶ.

Ἀκολουθία πλήρης τοῦ μυστηρίου τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου doc & pdf.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 749
Κειμενοθήκη: 2.404
Εἰκονοθήκη: 36.725
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 536.058
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.192.280
Τελευταία ἐνημέρωσις:
26 Φεβ 2020, 23:00:00