> Τετάρτη ἑσπέρας, Μέγας Κανὼν εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).

> Πέμπτη πρωΐ, Μέγας Κανὼν εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς
ἑβδομάδος· τριαδικῶν, μαρτυρικῶν καθισμάτων, φωταγωγικοῦ)

Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἠχητικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 675
Κειμενοθήκη: 2.238
Εἰκονοθήκη: 36.473
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 483.424
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.970.937
Τελευταία ἐνημέρωσις:
22 Αυγ 2019, 00:00:00