> Τετάρτη ἑσπέρας, Μέγας Κανὼν εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).

> Πέμπτη πρωΐ, Μέγας Κανὼν εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς
ἑβδομάδος· τριαδικῶν, μαρτυρικῶν καθισμάτων, φωταγωγικοῦ)

Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἠχητικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 714
Κειμενοθήκη: 2.328
Εἰκονοθήκη: 36.679
Ἠχοθήκη: 3.503
καταφορτώσεις: 505.967
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 2.082.637
Τελευταία ἐνημέρωσις:
06 Δεκ 2019, 23:00:00