(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν καθισμάτων ἤχου ἑβδ. & συναξαρίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 628
Κειμενοθήκη: 2.174
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 461.387
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.826.031
Τελευταία ἐνημέρωσις:
21 Απρ 2019, 23:45:01