(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν 24, 25 Μαρτίου)
Ἀκολουθία μικροῦ ἀποδείπνου, α´ στάσις χαιρετισμῶν doc & pdf.
Ἀκολουθία μεθ᾿ ἁρμοδίων μουσικῶν (Κανών, Τῇ ὑπερμάχῳ, κλπ.) ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 650
Κειμενοθήκη: 2.203
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 473.914
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.895.628
Τελευταία ἐνημέρωσις:
20 Ιον 2019, 00:00:01