Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ doc & pdf καὶ τῶν ἐφετινῶν ψαλλομένων στιχηρῶν προσομοίων doc & pdf.
(διάταξις σταθερὰ πλὴν 9,23 Φεβρουαρίου π.ἡ., καὶ 8,24,25 Μαρτίου).
Τυπικὸν ἐδῶ. Ὑμνολογικὰ ἐκ τῶν ἀκολουθιῶν κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας Α, Β, Γ, Δ & Ε.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 650
Κειμενοθήκη: 2.203
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 473.914
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.895.630
Τελευταία ἐνημέρωσις:
20 Ιον 2019, 00:00:01