(διάταξις ἰσχύουσα αίωνίως κατὰ ἡμέρα Παρασκευήν)
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, μεγάλων ὡρῶν doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 609
Κειμενοθήκη: 2.149
Εἰκονοθήκη: 36.325
Ἠχοθήκη: 3.413
Βιντεοθήκη: 0
καταφορτώσεις: 451.732
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.782.519
Τελευταία ἐνημέρωσις:
17 Μαρ 2019, 23:00:00