(διάταξις ἰσχύουσα αίωνίως κατὰ ἡμέρα Παρασκευήν)
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, μεγάλων ὡρῶν doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 650
Κειμενοθήκη: 2.203
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 473.914
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.895.613
Τελευταία ἐνημέρωσις:
20 Ιον 2019, 00:00:01