(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς, προκειμένου ἑσπερινοῦ & ἀναγνωσμάτων ἡμέρας)
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 573
Κειμενοθήκη: 2.222
Εἰκονοθήκη: 37.983
Ἠχοθήκη: 10.682
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 412.843
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.632.732
Τελευταία ἐνημέρωσις:
19 Σεπ 2018, 23:45:01