(μεταβάλλονται καθίσματα, στιχηρὰ αἴνων, ἀπόστιχα ἤχου· ἐκ τοῦ μηναίου κανὼν & συναξάριον)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 489
Κειμενοθήκη: 2.054
Εἰκονοθήκη: 35.634
Ἠχοθήκη: 8.099
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 232.863
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.036.827
Τελευταία ἐνημέρωσις:
28 Ιον 2017, 21:21:29