(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν μηνολογίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 499
Κειμενοθήκη: 2.054
Εἰκονοθήκη: 35.634
Ἠχοθήκη: 8.200
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 241.886
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.071.801
Τελευταία ἐνημέρωσις:
26 Ιολ 2017, 22:33:51