(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν μηνολογίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 436
Κειμενοθήκη: 1.978
Εἰκονοθήκη: 35.580
Ἠχοθήκη: 7.629
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 165.821
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 841.132
Τελευταία ἐνημέρωσις:
25 Φεβ 2017, 22:00:53