Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»
τηλ: 22950-98261

Ἀνακοινώσεις Ἀκολουθιῶν Ἁγίου Νικολάου Καλισσίων

Στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καλισσίων δὲν θὰ τελεῖται ἀγρυπνία κάθε Τετάρτη βράδυ.

ἑπομένη ἀγρυπνία: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, 20:00-24:00

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 573
Κειμενοθήκη: 2.202
Εἰκονοθήκη: 34.978
Ἠχοθήκη: 10.545
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 401.578
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.603.354
Τελευταία ἐνημέρωσις:
15 Αυγ 2018, 23:45:01