Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»
τηλ: 22950-98261

Ἀνακοινώσεις Ἀκολουθιῶν Ἁγίου Νικολάου Καλισσίων

Στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καλισσίων δὲν θὰ τελεῖται ἀγρυπνία κάθε Τετάρτη βράδυ.

ἑπομένη ἀγρυπνία: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, 20:00-24:00

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 637
Κειμενοθήκη: 2.189
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 469.785
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.863.743
Τελευταία ἐνημέρωσις:
27 Μαϊ 2019, 00:03:29