Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»
τηλ: 22950-98261

Ἀνακοινώσεις Ἀκολουθιῶν Ἁγίου Νικολάου Καλισσίων

Στὸν Ἅγιο Νικόλαο Καλισσίων δὲν θὰ τελεῖται ἀγρυπνία κάθε Τετάρτη βράδυ.

ἑπομένη ἀγρυπνία: Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, 20:00-24:00

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 572
Κειμενοθήκη: 2.202
Εἰκονοθήκη: 34.978
Ἠχοθήκη: 10.522
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 389.297
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.559.134
Τελευταία ἐνημέρωσις:
22 Ιον 2018, 23:45:00