Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»
τηλ: 22950-98261

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Ὀκτωβρίου 2012

4. Πέμπτη. Ἱεροθέου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Τετάρτη 8:30 μμ. λῆξις: Πέμπτη 1:00 πμ

7. Κυριακὴ Γ´ Λουκᾶ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

11. Πέμπτη. Φιλίππου Διακόνου
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Τετάρτη 8:30 μμ. λῆξις: Πέμπτη 1:00 πμ

14. Κυριακὴ Ἁγίων Πατέρων Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

18. Πέμπτη. Λουκᾶ Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Τετάρτη 8:30 μμ. λῆξις: Πέμπτη 1:00 πμ

21. Κυριακὴ Ϛ´ Λουκᾶ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

26. Παρασκευή. Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Πέμπτη 8:30 μμ. λῆξις: Παρασκευὴ 1:00 πμ

28. Κυριακὴ Ζ´ Λουκᾶ, Ἁγίας Σκέπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

1 (Νοε). Πέμπτη. Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Τετάρτη 8:30 μμ. λῆξις: Πέμπτη 1:00 πμ

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελεῖται καθημερινῶς εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, (ἐκτὸς τῶν ἡμερῶν ποὺ ἔχει προγραμματισθεῖ Ἀγρυπνία), καὶ ἀρχίζει εἰς τὰς 6:00 μμ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 575
Κειμενοθήκη: 2.222
Εἰκονοθήκη: 37.983
Ἠχοθήκη: 10.790
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 425.923
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.653.060
Τελευταία ἐνημέρωσις:
21 Οκτ 2018, 00:00:00