Ἀναγγελία Κοιμήσεως Ἰσιδώρας Μοναχῆς

26-09-2012

Σᾶς ἐνημεροῦμεν ὅτι ἡ Μοναχὴ τοῦ Ἠσυχαστηρίου μας Ἰσιδώρα, κατὰ κόσμον Γεωργία Δαβίλα, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σήμερον Τετάρτην 26ην τρέχοντος τὴν πρωΐαν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον προγραμματίζομεν τὴν τέλεσιν Θείας Λειτουργίας ἀπὸ ὥρας 9ης μ.μ. καὶ ἐφεξῆς, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία αὐτῆς προγραμματίζεται νὰ τελεστῇ αὔριον Πέμπτην 27/9/12, περὶ ὥραν 3ην μεσημβρινήν.

Παρακαλοῦμεν εὔχεσθε ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσῃ τὴν ψυχήν της, καὶ ἐλεήσῃ αὐτὴν καὶ ἡμᾶς.

Ἐκ τοῦ Ἡσυχαστηρίου

 

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 591
Κειμενοθήκη: 2.103
Εἰκονοθήκη: 36.277
Ἠχοθήκη: 3.407
Βιντεοθήκη: 0
καταφορτώσεις: 442.045
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.727.173
Τελευταία ἐνημέρωσις:
18 Ιαν 2019, 22:45:00