Ἀναγγελία Κοιμήσεως Ἰσιδώρας Μοναχῆς

26-09-2012

Σᾶς ἐνημεροῦμεν ὅτι ἡ Μοναχὴ τοῦ Ἠσυχαστηρίου μας Ἰσιδώρα, κατὰ κόσμον Γεωργία Δαβίλα, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, σήμερον Τετάρτην 26ην τρέχοντος τὴν πρωΐαν.

Τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον προγραμματίζομεν τὴν τέλεσιν Θείας Λειτουργίας ἀπὸ ὥρας 9ης μ.μ. καὶ ἐφεξῆς, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς της.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία αὐτῆς προγραμματίζεται νὰ τελεστῇ αὔριον Πέμπτην 27/9/12, περὶ ὥραν 3ην μεσημβρινήν.

Παρακαλοῦμεν εὔχεσθε ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσῃ τὴν ψυχήν της, καὶ ἐλεήσῃ αὐτὴν καὶ ἡμᾶς.

Ἐκ τοῦ Ἡσυχαστηρίου

 

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 572
Κειμενοθήκη: 2.202
Εἰκονοθήκη: 34.978
Ἠχοθήκη: 10.522
Βιντεοθήκη: 59
καταφορτώσεις: 389.297
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.559.130
Τελευταία ἐνημέρωσις:
22 Ιον 2018, 23:45:00