Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος»
τηλ: 22950-98261

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν Σεπτεμβρίου 2012

2. Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00
Βάπτισις εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, ἔναρξις: 12:00

8. Σάββατον. Γενέθλιον Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

9. Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

14. Παρασκευή. Ύψωσις Τιμίου Σταυροῦ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

16. Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

20. Πέμπτη. Εὐσταθίου Μεγαλομάρτυρος
Ἀγρυπνία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου
ἔναρξις: Τετάρτη 8:30 μμ. λῆξις: Πέμπτη 1:00 πμ

23. Κυριακὴ Α´ Λουκᾶ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

29. Σάββατον. Ἁγίου Κατόγκ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸ παρεκκλήσιον Ἁγίων Οὐαλίας, 07:00-10:00

30. Κυριακὴ Β´ Λουκᾶ
Θεία Λειτουργία εἰς τὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως, 07:00-10:00

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τελεῖται καθημερινῶς εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, (ἐκτὸς τῶν ἡμερῶν ποὺ ἔχει προγραμματισθεῖ Ἀγρυπνία), καὶ ἀρχίζει εἰς τὰς 6:00 μμ.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 591
Κειμενοθήκη: 2.103
Εἰκονοθήκη: 36.277
Ἠχοθήκη: 3.407
Βιντεοθήκη: 0
καταφορτώσεις: 442.045
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.727.183
Τελευταία ἐνημέρωσις:
18 Ιαν 2019, 22:45:00