μερικὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεων τοῦ ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» στὴν Amazon, κατὰ χώρα: ΗΠΑ, M. Bρετανίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Ἱσπανίας, Καναδᾶ, Ἰαπωνίας.