Τὸ ἱερὸν γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὑπάγεται εἰς τὴν ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐχούσης ποιμενάρχην τὸν μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τὸν Β´.

Στὸ Ἡσυχαστήριον (μετόχιον εἰς Μήλεσι Ὠρωποῦ Ἀττικῆς) ἀνήκουν τρεῖς ἱστοχῶροι:

  • ὁ παρὼν ἱστοχῶρος www.porphyrios.gr. Περιέχονται στοιχεῖα γιὰ τὸν Ὅσιο, τὸ Ἡσυχαστήριον (Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν, Ἐκδόσεις). Ἡ ἀενάως ἐμπλουτιζομένη ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη περιέχει κείμενα (βιβλία & ἄρθρα), εἰκαστικὰ (εἰκόνες & φωτογραφίες), ἤχους (ὕμνους καὶ ὁμιλίες), καθὼς καὶ βίντεο (χριστιανικὲς ταινίες μεγάλου & μικροῦ μήκους). Ἑβδομαδιαίως ἀναρτῶνται λειτουργικὲς ἐνημερώσεις μὲ συντεταγμένες φυλλάδες, ἤγουν ἀνεπτυγμένα κείμενα ἀκολουθιῶν Κυριακῆς καὶ ἑορτῶν, ἐδῶ. Ἐπίσης, διατίθεται ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἐφαρμογὴ γιὰ φορητὲς συσκευές, μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα. Περισσότερα ἐδῶ.
  • τὸ ἱστολόγιον www.porphyrios.net μὲ ἔμφαση στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις.
  • τὸ ἱστολόγιον www.porfyrios.gr μὲ ἔμφαση στὶς ἐκδόσεις ταινιῶν.
  • τὸ ἠλεκτρονικὸν κατάστημα ἐκδόσεων porphyrios.org/bookstore

Καλὴ πλοήγησι!

Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρησις ἱστοχώρου: Νεκτάριος Γ. Μαμαλοῦγκος.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 628
Κειμενοθήκη: 2.174
Εἰκονοθήκη: 36.356
Ἠχοθήκη: 3.415
καταφορτώσεις: 461.387
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.826.035
Τελευταία ἐνημέρωσις:
21 Απρ 2019, 23:45:01

Ἐγγραφὴ σὲ εἰδοποιήσεις

(παράκλησις: ὄχι κεφαλαῖα ἢ ἄτονα ἢ ξενικά)
captcha