Τὸ ἱερὸν γυναικεῖον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», ἱδρυθὲν ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὑπάγεται εἰς τὴν ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐχούσης ποιμενάρχην τὸν μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τὸν Β´.

Στὸ Ἡσυχαστήριον (μετόχιον εἰς Μήλεσι Ὠρωποῦ Ἀττικῆς) ἀνήκουν τρεῖς ἱστοχῶροι:

  • ὁ παρὼν ἱστοχῶρος www.porphyrios.gr. Περιέχονται στοιχεῖα γιὰ τὸν Ὅσιο, τὸ Ἡσυχαστήριον (Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν, Ἐκδόσεις). Ἡ ἀενάως ἐμπλουτιζομένη ἠλεκτρονικὴ βιβλιοθήκη περιέχει κείμενα (βιβλία & ἄρθρα), εἰκαστικὰ (εἰκόνες & φωτογραφίες), ἤχους (ὕμνους καὶ ὁμιλίες), καθὼς καὶ βίντεο (χριστιανικὲς ταινίες μεγάλου & μικροῦ μήκους). Ἑβδομαδιαίως ἀναρτῶνται λειτουργικὲς ἐνημερώσεις μὲ συντεταγμένες φυλλάδες, ἤγουν ἀνεπτυγμένα κείμενα ἀκολουθιῶν Κυριακῆς καὶ ἑορτῶν, ἐδῶ. Ἐπίσης, διατίθεται ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἐφαρμογὴ γιὰ φορητὲς συσκευές, μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὰ λειτουργικὰ κείμενα. Περισσότερα ἐδῶ.
  • τὸ ἱστολόγιον www.porphyrios.net μὲ ἔμφαση στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις.
  • τὸ ἱστολόγιον www.porfyrios.gr μὲ ἔμφαση στὶς ἐκδόσεις ταινιῶν.

Καλὴ πλοήγησι!

Σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρησις ἱστοχώρου: Νεκτάριος Γ. Μαμαλοῦγκος.

Περιεχόμενα

Ἄρθρα: 601
Κειμενοθήκη: 2.128
Εἰκονοθήκη: 36.325
Ἠχοθήκη: 3.413
Βιντεοθήκη: 0
καταφορτώσεις: 447.195
ἐμφανίσεις ἄρθρων: 1.757.713
Τελευταία ἐνημέρωσις:
17 Φεβ 2019, 22:45:00

Ἐγγραφὴ σὲ εἰδοποιήσεις

(παράκλησις: ὄχι κεφαλαῖα ἢ ἄτονα ἢ ξενικά)
captcha