Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

«Ἀγαπήσατε τὸν Χριστόν, καὶ μηδὲν προτιμήσατε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ»

 

Μέγεθος γραμματοσειρᾶς

Ὀθόνη

Ἐμφάνισις